ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડૂ ગુજરાત પ્રવાસે, દ્વારકા, નાગેશ્વર અને કિર્તીમંદિર ખાતે થયું પારંપરિક સ્વાગત

Tv9 | 5 days ago | 06-08-2022 | 09:55 pm

ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડૂ ગુજરાત પ્રવાસે, દ્વારકા, નાગેશ્વર અને કિર્તીમંદિર ખાતે થયું પારંપરિક સ્વાગત

Google Follow Image