જામનગર તથા દ્વારકા જિલ્લાના બે પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરની બદલી

Nobat | 3 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

જામનગર તથા દ્વારકા જિલ્લાના બે પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરની બદલી

રાજ્યમાં પંચાવન પીઆઈની બદલીનો હુકમઃખંભાળિયા તા. ૬ ઃ રાજ્યના બિન હથિયારધારી પોલીસબેડામાં પીઆઈની ફરજ બજાવતા કુલ પૈકીના પંચાવન અધિકારીઓની ગઈકાલે બદલીનો આદેશ આવ્યો છે. જેમાં જામનગર તથા દ્વારકા જિલ્લાના એક-એક પીઆઈની બદલી થઈ છે.ગુજરાત રાજ્યના ગૃહવિભાગ દ્વારા રાજ્યના બિન હથિયારધારી પોલીસ ઈન્સ્પેેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ પૈકીના પંચાવન અધિકારીઓની બદલીનો કાલે હુકમ કર્યાે છે.આ હુકમમાં જામનગરના જિલ્લા પોલીસવડાની કચેરીમાં ફરજ બજાવતા અને અગાઉ એસઓજીમાં પીઆઈની ફરજ બજાવી ચૂકેલા એમ.એન. સાટીને જુનાગઢ બદલી આપવામાં આવી છે. જ્યારે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ઓખામંડળમાં મીઠાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા પીઆઈ જી.આર. ગઢવીને અમદાવાદ મુકવામાં આવ્યા છે. તે ઉપરાંત અમદાવાદ, ભરૃચ, રાજકોટ, ખેડા, દાહોદ, ગિર સોમનાથ, કચ્છ, અરવલ્લી, જુનાગઢ, પાટણ, પોરબંદર, સાબરકાંઠા, સુરત, અમરેલી, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, ડાંગ જિલ્લાના પીઆઈની બદલીઓ કરવામાં આવી છે. જ્યારે વેસ્ટર્ન રેલવે (વડોદરા), પીટીએસ (વડોદરા) તથા સીઆઈડી ક્રાઈમના પણ કુલ છ પીઆઈની બદલીઓ કરવામાં આવી છે.આગામી સમયમાં ધારાસભાની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે ત્યારે હજુ બેથી ત્રણ રાઉન્ડમાં બદલીઓની સંભાવના રહેલી છે. અગાઉ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા તથા સલાયામાં ફરજ બજાવી ગયેલા અને હાલમાં મીઠાપુરમાં ફરજ બજાવતા પીઆઈ ગઢવીએ સારી કામગીરી કરી પ્રશંસા મેળવી હતી.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image