ખંભાળિયાના લોહાણા મહાજનના પૂર્વ ટ્રસ્ટીનો પુત્ર ડમડમ હાલતમાં ઝડપાયો

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

ખંભાળિયાના લોહાણા મહાજનના પૂર્વ ટ્રસ્ટીનો પુત્ર ડમડમ હાલતમાં ઝડપાયો

જામનગર તા.૫ ઃ ખંભાળિયાના મિલન ચાર રસ્તા પાસેથી ગઈરાત્રે પસાર થતો એક શખ્સ નશાની હાલતમાં જણાઈ આવતા પોલીસે ગુન્હો નોંધ્યો છે. આ શખ્સ ખંભાળિયા લોહાણા મહાજનના પૂર્વ ટ્રસ્ટીનો પુત્ર છે.ખંભાળિયા શહેરના મિલન ચાર રસ્તા વિસ્તારમાંથી પસાર થતા હરીશ મનસુખભાઈ સોમૈયા (ઉ.વ.૪૪) નામના શખ્સને પોલીસે રોકાવી તલાશી લીધી હતી. જેમાં આ શખ્સ નશાની હાલતમાં જણાઈ આવતા તેની અટકાયત કરાઈ હતી.ખંભાળિયાના નવાપરામાં શેરી નં.૪માં વસવાટ કરતા અને ખંભાળિયા લોહાણા મહાજનના પૂર્વ ટ્રસ્ટી મનસુખભાઈ સોમૈયાના પુત્ર હરીશ સામે પોલીસે કાનૂની કાર્યવાહી કરી છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image