સતિ શ્રી ધોરીકાકી માતાજીનો ૨૫ મો રજત પાટોત્સવ ઉજવાશે

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

સતિ શ્રી ધોરીકાકી માતાજીનો ૨૫ મો રજત પાટોત્સવ ઉજવાશે

જામનગર તા. ૫ઃ બે વર્ષના લાંબા સમય ગાળા પછી સતિશ્રી ધોરીકાકી માતાજીના ૨૫ માં રજત પાટોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ચાર ધામમાંથી એક ધામ અને સપ્તપુરીમાંની એક દ્વારકાપુરીમાં ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના સાનિધ્યમાં ગુસાણી સોની કુટુમ્બના સતીશ્રી ધોરીકાકી માતાજીનો પાટોત્સવ તા. ૧૦-૮-૨૨ અને બુધવારે ઉજવાશે.પાટોત્સવમાં આવનાર સર્વે ગુસાણી પરિવારના સભ્યોએ વ્યવસ્થાના ભાગરૃપે કયારે આવશે અને કેટલી વ્યક્તિ આવશે તેની નોંધણી કરાવવી જરૃરી છે. દ્વારકામાં ગોમતી રોડ, કચ્છી સમાજ વાડીમાં ઉતારાની તા. ૯ સાંજથી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે. પૂજાવિધિમાં બેસવા ઈચ્છતા દંપતીઓએ માટેનો ડ્રો તા. ૭-૮-૨૨ ના, રવિવારે રાત્ર ૧૦ વાગ્યે રાખવામાં આવ્યો છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image