અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ દ્વારા વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ

Nobat | 5 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ દ્વારા વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ

જામનગર તા. ૬ઃ અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ જામનગર દ્વારા ધો. ૧૦ થી કોલેજ, અનુસ્નાતક ડીગ્રીના વિદ્યાર્થીઓના સન્માનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે. શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં પાસ કરેલ પરીક્ષાની માર્કશીટની નકલની પાછળ પૂરૃ નામ, સરનામું, મોબાઈલ, ફોન નંબર લખીને તા. ૧૦-૮-૨૨ સુધીમાં પહોંચતી કરવાની રહેશે.માર્કશીટની નકલ આપવા માટેના ૬ સ્થળોમાં નિધિ મેડિકલ સ્ટોર્સ ગાયત્રી ચોક, નવાગામ, વેલનાથ મંડપ સર્વિસ કોળીનો દંગો, નિલકમલ સોસાયટી, રતન પાઈપ ફિટીંગ-સરદાર પટેલ ભવન, રામેશ્વરનગર , માહિ સોડા શોપ, ગુલાબનગર રવિ પેટ્રોલ પમ્પની બાજુમાં અમિત કેટરર્સ શ્યામનગર-૩ પાછળ, ગોકુલનગર અને જીત એન્ટરપ્રાઈઝ મોબાઈલ શોપ મસ્જીદ રોડ હાપામાં આ નકલ જમા કરાવવાની રહેશે. તેમ જિલ્લા પ્રમુખ રાણાભાઈ સરવૈયા (જિલ્લા પ્રમુખ) અને રાજાભાઈ શિયાળ (જિલ્લા મહામંત્રી)એ જણાવ્યું છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image