પ્રદર્શન મેદાનમાં શ્રાવણી મેળોઃ નગરના પત્રકારો તથા કોંગી અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિ

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

પ્રદર્શન મેદાનમાં શ્રાવણી મેળોઃ નગરના પત્રકારો તથા કોંગી અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિ

જામનગરના પ્રદર્શન મેદાનમાં શ્રાવણી મેળાનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે જામનગરના પત્રકાર જગતના તમામ સભ્યો, કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ તથા વિરોધ પક્ષના નેતાએ પોતાના પરિવારજનો સાથે મેળાની રંગત માણી હતી, અને વિવિધ મનોરંજનની રાઈડ્સનો આનંદ મેળવ્યો હતો અને નાના ભૂલકાઓથી લઈને મોટેરાઓ રોમાંચિત થયા હતાં. પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડમાં ચાલી રહેલી શ્રાવણી મેળામાં આયોજકો સબીરભાઈ અખાણી, નિલેશ મંગે તથા તેમની સમગ્ર ટીમ દ્વારા પત્રકાર મંડળના તમામ સભ્યો અને તેમના પરિવારજનોને જુદી જુદી રાઈડ્સમાં મનોરંજન કરાવ્યું હતું. પત્રકાર જગતના સભ્યો કે જેઓ સમાચારની દુનિયામાં અતિ વ્યસ્તતા અનુભવે છે, ત્યારે પોતાના પરિવાર સાથે સમય કાઢીને શ્રાવણી મેળાની રંગત માણવા માટે જોડાયા હતાં તેમજ મેળાના આયોજકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image