જામનગરના સાત પોલીસ કર્મચારી પરીક્ષા પાસ કરી બન્યા પીએસઆઈ

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

જામનગરના સાત પોલીસ કર્મચારી પરીક્ષા પાસ કરી બન્યા પીએસઆઈ

આગામી દિવસોમાં સોંપવામાં આવશે ચાર્જઃજામનગર તા.૫ ઃ જામનગરના પોલીસબેડામાં ફરજ બજાવતા ૮૦ કર્મચારીઓએ પીએસઆઈની ખાતાકીય પરીક્ષા આપી હતી. તેમાંથી સાત પોલીસકર્મી થયા છે. તેઓને આગામી દિવસોમાં ફોજદાર તરીકે ચાર્જ સોંપવામાં આવશે.જામનગરના પોલીસ બેડામાં ફરજ બજાવતા કુલ પૈકીના ૮૦ પોલીસ કર્મચારીઓએ પીએસઆઈ માટેની ખાતાકીય પરીક્ષા આપી હતી. જેમાં પ્રથમ પરીક્ષા ગઈ તા.૧૬ જાન્યુઆરીમાં લેવામાં આવી હતી. તેમાં નવ પોલીસ કર્મચારીઓ ઉતિર્ણ થયા હતા. જ્યારે બીજી પરીક્ષા ગઈ તા.૨૯ મેના દિને લેવામાં આવી હતી. જેમાં સાત પોલીસકર્મી પાસ થયા છે.જામનગરની સ્થાનિક ગુન્હાશોધક શાખામાં ફરજ બજાવતા અશ્વિનભાઈ ગંધા, એસએમસીમાં ફરજ બજાવતા ખીમભાઈ ભોચીયા, પંચકોશી-બીના પોલીસ કર્મચારી ખોડુભા જાડેજા, જામજોધપુરના અનોપસિંહ જાડેજા, એબીએસમાં ફરજ બજાવતા સુરેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ, રાજુભાઈ સુવા તેમજ સિટી-સી ડિવિઝનના વસંતભાઈ ગામેતી આ પરીક્ષા પાસ કરીને પીએસઆઈ બન્યા છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image