દ્વારકા શહેરમાં ઈ-એફઆઈઆર અંગે સેમિનાર

Nobat | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

દ્વારકા શહેરમાં ઈ-એફઆઈઆર અંગે સેમિનાર

દેવભૂમિ દ્વારકાના જિલ્લા ૫ોલીસવડા નિતેશ પાંડેયના અધ્યક્ષસ્થાને દ્વારકા શહેરની વિસ્ટ હોટલમાં ઈ-એફઆઈઆરની સમજણ આપવા માટે સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં વેપારી અગ્રણીઓ, નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શારદાપીઠ કોલેજના પ્રિન્સીપાલ વાઢેર, મામલતદાર વરૃ, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ રમણભાઈ સામાણી, પત્રકાર ચંદુભાઈ બારાઈ, પરેશભાઈ ઝાખરીયા, વિજયભાઈ બુજડ, પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા, વિનુભાઈ સામાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ડીવાયએસપી ચૌધરીએ વિગતો આપી હતી. પીઆઈ પરમાર તથા પીએસઆઈ નંદાસણાએ વ્યવસ્થા ગોઠવી હતી.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image