લમ્પીગ્રસ્ત ગાયોની અલગ વ્યવસ્થા કરી તાત્કાલિક સારવાર કરવા માંગણી

Nobat | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

લમ્પીગ્રસ્ત ગાયોની અલગ વ્યવસ્થા કરી તાત્કાલિક સારવાર કરવા માંગણી

જામનગર તા.૫ઃ જામનગર શેરમાં લમ્પી રોગચાળાના કારણે દરરોજ મોટી સંખ્યામાં ગાયના મરણ થઈ રહ્યા છે અને રોગચાળો વધુ ફેલાઈ રહ્યો છે ત્યારે સામાજિક કાર્યકર અનવર સંઘારે મ્યુનિ. કમિશનરને વિસ્તૃત આવેદનપત્ર પાઠવી લમ્પીગ્રસ્ત ગાયોને અલાયદી જગ્યાએ રાખી તેની સારવાર તાકીદે કરવા માંગણી કરી છે.આ ઉપરાંત શહેરમાં રખડતા ઢોરને માર્ગો પરથી દૂર કરવામાં આવે છે, તે ઢોર વોર્ડ નં. ૧ ના વિસ્તારોમાં ઘૂસીને પડ્યા પાથર્યા રહે છે. આ ઢોરના ટોળામાં લમ્પી રોગગ્રસ્ત ગાય પણ હોવાથી રોગ અન્યત્ર ઝડપથી ફેલાય છે. આથી લમ્પીગ્રસ્ત ગાયોને તાકીદે અલગ કરી અલાયદી જગ્યામાં મોકલી આપવા રજુઆત કરવામાં આવી છે. તેમજ રસીકરણની કાર્યવાહી ઝડપથી કરવા તેમજ ગાયોના મૃતદેહોનો યોગ્ય નિકાલ કરવા તેમણે માંગણી કરી છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image