નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓની મજા બગાડી શકે છે વરસાદ, પાંચ દિવસ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે

Tv9 | 2 days ago | 22-09-2022 | 09:55 pm

નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓની મજા બગાડી શકે છે વરસાદ, પાંચ દિવસ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે

TV9 GUJARATI | Edited By: Chandrakant Kanoja Sep 22, 2022 | 5:06 PM

Google Follow Image