જામનગરમાં જીએસટી, બેરોજગારી, મોંઘવારીના મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શનોઃ અટકાયત

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

જામનગરમાં જીએસટી, બેરોજગારી, મોંઘવારીના મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શનોઃ અટકાયત

લોટ, દહીં, ગરબા પર પણ જીએસટી વસુલવાના મોદી સરકારના નિર્ણય સામે પ્રચંડ જનાક્રોશઃ પ્લેકાર્ડ સાથે સૂત્રોચ્ચારમોંઘવારી અને જીએસટીના મુદ્દે જામનગરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કર્યુ હતું. આ સમયે પોલીસે કેટલાક કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી હતી. મોંઘવારીના મુદ્દે આજે દેશભરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાજયમાં વધતી જતી મોંઘવારી, બેરોજગારી અને હવે લોટ, દૂધ-દહીં પછી ગરબા પાસ ઉપર જીએસટી વસુલવાના સરકારના નિર્ણય સામે કોંગ્રેસમાં રોષ ફેલાયો છે અને જન સામાન્યને સ્પર્શતા આ પ્રશ્નને વાચા આપવા જામનગરમાં પણ આજે શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જામનગરના ગોકુલનગર સર્કલ, જકાત નાકા, આશાપુરા હોટલ પાસે કોંગી આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ પ્લેકાર્ડ દર્શાવી ભાજપ સરકાર વિરૃદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યુ હતું. આ સમયે પોલીસે અનેક આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી હતી.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image