જામનગર કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રમાં ભૂગર્ભ જળ સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન

Nobat | 5 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

જામનગર કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રમાં ભૂગર્ભ જળ સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન

જામનગર-દ્વારકા જિલ્લાના ૮૯ ખેડૂતોએ ભાગ લીધોઃજામનગર તા. ૬ઃ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જામનગર તથા મધ્યસ્થ ભૂમિ જળ બોર્ડ, પશ્ચિમ મધ્ય ક્ષેત્ર, અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે ખેડૂત કાર્યક્રમનું આયોજન કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જામનગરમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં જામનગર તથા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ૮૯ જેટલા ખેડૂતો અને ૧૦ જેટલા અધિકારીઓ મળીને કુલ ૯૯ લોકોએ સક્રિય ભાગ લીધો હતો.આ કાર્યક્રમમાં અમદાવાદથી આવેલા વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા ખેડૂતોને જમીનમાં જળ સંચયની રીતો, જમીનમાંથી જળ શોધવાની વૈજ્ઞાનિક અને કોઠાસૂઝની વિવિધ પદ્ધતિઓ, ભૂગર્ભ જળની, ગુણવત્તા, ઊંડાઈ અને જથ્થો કેવી રીતે જાણી શકાય તે માટેની વિવિધ ટેકનિક જેવા વિષયો પર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. તેમા જ ખેડૂતોને વરસાદ માટેના અનુમાનો તેમાં જ વાતાવરણમાં થતાં કાયમી ફેરફારો માટે ડેમુ પ્રોજેક્ટ દ્વારા મળતી માહિતીનો ઉપયોગ કરવા માટે સલાહ આપવામાં આવી હતી. ખેડૂતો સાથે વૈજ્ઞાનિકોએ સીધો સંવાદ કરી જળ સંચય, પાણી શોધવા માટેના વિવિધ દેશી નુસખાઓમાં મુંઝવતા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થાય તે રીતે ગોષ્ઠી કરવામાં આવેલ હતી. આ ઉપરાંત કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર દ્વારા ખેડૂતોને ક્વોલિટી સીડ ગ્રોવર્સ જેવા એક માસના તાલીમ કાર્યક્રમથી તૈયાર કરેલ સ્કીલ્ડ ખેડૂતોને સર્ટીફિકેટ એનાયત કરીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું હતું.કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ડો. કે.પી. બારૈયા, સિનિયર સાયન્ટિસ્ટ એન્ડ હેડ, કે.વી.કે., જામનગર, એ.વી. સાવલિયા, શ્રીમતી એ.કે. બારૈયા, એચ.એસ. ગોધાણી, એન.ડી. આંબલિયા વગેરેએ ઉપસ્થિત રહી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image