હેલ્થની જાળવણી અંગે કેમ્પનું આયોજન

Nobat | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

હેલ્થની જાળવણી અંગે કેમ્પનું આયોજન

જામનગર તા. ૫ઃ હેલ્થની જાળવણી અંગે નિઃશૂલ્ક કેમ્પ તા. ૭ ને રવિવારે સવારે ૧૦ થી સાંજના ૫ વાગ્યા દરમિયાન વિજય રેલવે એન્ડ ફીટનેશ સેન્ટર, એરફોર્સ રોડ, ડિફેન્સ કોલોની, જામનગરમાં યોજવામાં આવ્યો છે. જેમાં વિજયભાઈ વાનખેડે દ્વારા હેલ્થની જાળવણી કઈ રીતે કરવી ? સાચી કસરત, માલિશ, સંગીત એરોબિક ડાન્સ વિગેરેથી સ્વાસ્થ્યમાં કઈ રીતે સુધારો કરી શકાય તે અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત હાથ, પગ અને ગોઠળનો દુઃખાવો, હાર્ટ બ્લોકેજ વિગેરેની સારવાર કરવામાં આવશે. રજીસ્ટ્રેશન માટે રિંકી મેડમ મો. ૮૮૬૬૨ ૯૬૯૬૯, પ્રિન્સી મેડમ મો. ૯૩૨૭૫ ૫૦૦૨૮ નો સંપર્ક કરવોે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image