જામનગરમાં મહત્તમ તાપમાન ૩૪.૮ ડીગ્રી

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

જામનગરમાં મહત્તમ તાપમાન ૩૪.૮ ડીગ્રી

મેઘાવી માહોલ વચ્ચે વરસાદી છાંટાઃજામનગર તા. પઃ જામનગરમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન અડધા ડીગ્રીથી વધુના વધારા સાથે મહત્તમ તાપમાન ૩૪.૮ ડીગ્રી નોંધાયું હતું.જામનગરમાં વરસાદી વાદળોના આંટાફેરા વચ્ચે મેઘાવી માહોલ યથાવત્ રહ્યો છે. નગરમાં તાપમાનમાં વધારા-ઘટાડાના દોર વચ્ચે આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન અડધા ડીગ્રીથી વધુના વધારા સાથે મહત્તમ તાપમાન ૩૪.૮ ડીગ્રી જ્યારે નહીંવત્ ઘટીને લઘુતમ તાપમાન ર૬.પ ડીગ્રી નોંધાયું હતું. વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ ૬ ટકા વધીને ૯૭ ટકા રહ્યું હતું. પવનની ગતિ પ્રતિ કલાકની સરેરાશ ર૦ થી રપ કિ.મી.ની રહેવા પામી હતી.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image