ખંભાળીયાઃ નગરપાલિકા નજીક પશુઓના મૃતદેહોના નિકાલ માટે જગ્યા ફાળવવા માંગણી

Nobat | 5 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

ખંભાળીયાઃ નગરપાલિકા નજીક પશુઓના મૃતદેહોના નિકાલ માટે જગ્યા ફાળવવા માંગણી

ખંભાળીયા તા. ૬ઃ મૃત્યુ પામતા પશુઓના નિકાલ કરવા માટે તંત્રએ સલાયાના ન.પા.ને જમીન ફાળવી છે પરંતુ ખંભાળીયાને નહીં ફાળવતા વર્ષોથી ધરમપુરમાં અન્ય પંચાયતો સાથેની જગ્યામાં પશુઓના મૃતદેહોનો નિકાલ થાય છે. અગાઉ પાલિકા ચીફ ઓફિસર ગઢવીના સમયમાં બે વખત જિલ્લા તંત્ર તથા તાલુકા તંત્ર પાસે પશુઓના મૃતદેહોના નિકાલ માટે પાલિકાએ જગ્યા માંગેલ પણ કોઈ જગ્યા આપી નથી. પશુ નિકાલ શહેર ગ્રામ્ય રહેણાંકથી દૂર કરવા પડે તંત્ર હોય રામનગર-ધરમપુરમાં આવી જગ્યાઓ હોય પાલિકા તંત્ર દ્વારા વધુ એક વખત રેવન્યુ તંત્ર પાસે જગ્યા તાકીદે ફાળવવા માંગણી કરી છે. હાલ કામ ચલાઉ જગ્યા ફાળવાય તો લમ્પીગ્રસ્ત પશુઓનો નિકાલ થઈ શકે તેમ હોય જગ્યા ફાળવવા માંગણી કરવામાં આવી છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image