જામનગર સહકારી ઉદ્યોગનગર સંઘની ૬ર મી વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાશે

Nobat | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

જામનગર સહકારી ઉદ્યોગનગર સંઘની ૬ર મી વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાશે

તા. ૭ મી ઓગસ્ટ, રવિવારેજામનગર તા. પઃ જામનગર સહકારી ઉદ્યોગનગર સંઘની ૬ર મી વાર્ષિક સાધારણ સભા તા. ૭ મી ઓગસ્ટ, ર૦રર ના રવિવારે સવારે ૧૦-૩૦ થી ૧ર-૩૦ સુધી હોટલ આરામમાં યોજવામાં આવી છે.આ સભામાં ક્રિટિકલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર પ્રોજેક્ટની યોજના અંતર્ગત આરસીસી રોડનું કામ ૧૦૦ ટકા પૂર્ણ થયું હોવાથી તેના ખર્ચના રૃા. ર,૬૭,૭૭,૧૬ર ની રકમ ચૂકવી આપેલ હોય, તેને મંજુર કરવાનો મુદ્દો છે. આ ઉપરાંત વરસાદી પાણીના નિકાલનું કામ પણ પૂર્ણ થયું હોય તેને મંજુર કરવાનો એજન્ડા છે.સંઘના જે સભ્યોના જુના શેર સર્ટીફિકેટ છે તે જમા કરાવી નવા શેર સર્ટીફિકેટ મેળવી લેવા જણાવાયું છે.આ સભામાં સંઘ (હાપા ઔદ્યોગિક વસાહત) ના તમામ પ્લોટધારક સભ્યોને ઉપસ્થિત રહેવા જણાવાયું છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image