જામનગરની હોટેલમાં લાગેલી આગ પર મેળવાયો કાબૂ, અંદર ફસાયેલા 27 લોકોને બચાવાયા, કોઈ જાનહાનિ નહીં

Tv9 | 1 month ago | 12-08-2022 | 02:55 am

જામનગરની હોટેલમાં લાગેલી આગ પર મેળવાયો કાબૂ, અંદર ફસાયેલા 27 લોકોને બચાવાયા, કોઈ જાનહાનિ નહીં

Google Follow Image