વાહનચોરીના ગુન્હામાં ફરાર આરોપી ઝબ્બે

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

વાહનચોરીના ગુન્હામાં ફરાર આરોપી ઝબ્બે

મોટી લાખાણી ગામમાંથી કરાઈ અટકાયતઃજામનગર તા.૫ ઃ છોટા ઉદેપુરના બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણ વર્ષ પહેલા નોંેંધાયેલા વાહનચોરીના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપીની જામનગર તાલુકાના મોટી લાખાણી ગામમાંથી અટકાયત કરવામાં આવી છે.જામનગર તાલુકાના મોટી લાખાણી ગામના ગણપતસિંહ ઉર્ફે સહદેવસિંહ ભરતસિંહ જાડેજા સામે વર્ષ ૨૦૧૯માં છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી પોલીસ મથકમાં વાહનચોરીનો એક ગુન્હો નોંધાયો હતો. ત્યારપછી ઉપરોકત આરોપી નાસી ગયો હતો. આ શખ્સ લાખાણી ગામમાં આવ્યો હોવાની બાતમી પેરોલ ફર્લો સ્કવોડને મળતા ત્યાંથી આ શખ્સની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image