જામનગર સહિત હાલારમાં ઝાપટાંથી બે ઈંચ સુધી વરસ્યો વરસાદઃ ખેડૂતો ખુશ

Nobat | 5 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

જામનગર સહિત હાલારમાં ઝાપટાંથી બે ઈંચ સુધી વરસ્યો વરસાદઃ ખેડૂતો ખુશ

ગરમી અને મેઘાડંબર વચ્ચેજામનગર તા. ૬ઃ હાલારમાં ગઈકાલે વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે હળવો વરસાદ થયો હતો. સૌથી વધુ ધ્રોળ તાલુકા મથકે બે ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. આ ઉપરાંત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ હળવો વરસાદ થયાના વાવડ છે. આજે સવારે પણ જામજોધપુર-જામનગરમાં વરસાદી ઝાપટું વરસ્યું હતું.જામનગર સહિત સમગ્ર હાલાર પંથકમાં ગઈકાલે વરસાદી માહોલ જળવાયો હતો અને આજે સવારે ૧૦ વાગ્યા સુધીમાં છેલ્લા ર૪ લાકમાં ધ્રોળમાં પ૬ મી.મી., જોડિયામાં ૩૧ મી.મી., જામનગરમાં ૧પ મી.મી., જામજોધપુરમાં ૮ મી.મી. વરસાદ થયો હતો. લાલપુરમાં પાંચ મી.મી. વરસાદ થયો છે, જ્યારે કાલાવડમા વરસાદ નોંધાયો નથી.જામનગર જિલ્લાના અમુક ગ્રામ્ય પંથકમાં પણ સારો વરસાદ નોંધાયો હતો જેમાં વસઈમાં ૩૦ મી.મી., ફલ્લામાં ૯ મી.મી., હડિયાણામાં પપ મી.મી., બાલંભામાં ૧પ મી.મી., પીઠડમાં ર૦ મી.મી., જાળિયા દેવાણીમાં ૩૦ મી.મી., નિકાવામાં રપ મી.મી, મોટા પાંચ દેવડામાં ૧૦ મી.મી., ધુનડામાં ૧૭ મી.મી., પરડવામાં ૧ર મી.મી., પીપરટોડામાં ૧ર મી.મી. અને ડબાસંગમાં ૧૪ મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે.તેવી જ રીતે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં પણ હળવો વરસાદ થયો છે. ગઈકાલે જિલ્લાના ચારમાંથી ત્રણ તાલુકામાં વરસાદ થયો હતો, તો આજે સવારે દ્વારકા અને ખંભાળિયામાં પણ કુલ અડધો ઈંચ જેટલો નોંધાયો છે. તો જામનગરના અમૂક ગામમાં અડધોથી પોણો ઈંચ વરસાદ થયો હતો. સમયસરનો વરસાદ થતાં ખેડૂતોમાં રાહત અને ખૂશીની લાગણી ફેલાવા પામી હતી.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image