નેશનલ યુથ ગેમ્સ ચેમ્પિયનશીપમાં ગોલ્ડ મેડલ વિજેતાઓનું સન્માન

Nobat | 5 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

નેશનલ યુથ ગેમ્સ ચેમ્પિયનશીપમાં ગોલ્ડ મેડલ વિજેતાઓનું સન્માન

મહિલા અગ્રણી શેતલબેન શેઠ દ્વારાતાજેતરમાં ગોવામાં નેશનલ યુથ ગેમ્સ ચેમ્પિયનશીપ યોજાઈ હતી. જેમાં જામનગરના નીલમબા ઝાલા તથા ક્રિષ્નરાજસિંહ ઝાલા રાયફલ શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતાં. આ ઉપરાંત જયવીરસિંહ જેઠવા સિલ્વર મેડલ વિજેતા થયા હતાં. ગોલ્ડ મેડલ વિજતાઓનું મહિલા સહકારી બેંકના અધ્યક્ષ અને મહિલા અગ્રણી શેતલબેન શેઠના હસ્તે મોમેન્ટો આપી વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image