તા. ૯ ઓગષ્ટે લક્ષ્મીનારાયણ વાણંદ જ્ઞાતિની જનરલ સભાનું આયોજન

Nobat | 5 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

તા. ૯ ઓગષ્ટે લક્ષ્મીનારાયણ વાણંદ જ્ઞાતિની જનરલ સભાનું આયોજન

જામનગર તા. ૬ઃ જામનગરની લક્ષ્મીનારાયણ વાણંદ જ્ઞાતિ દ્વારા જ્ઞાતિની વરસોની પરંપરા પ્રમાણે પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાના પારણાં નિમિત્તે જ્ઞાતિ સમૂહ ભોજન કરવાનું આયોજન થનાર છે. જે અંગે લક્ષ્મીનારાયણ વાણંદ જ્ઞાતિની જનરલ સભા તા. ૯-૮-૨૨ ને મંગળવારે રાત્રે ૯-૩૦ વાગ્યે યોજવામાં આવી છે. જ્ઞાતિના તમામ સભ્યોને આ સભામાં સમયસર ઉપસ્થિત રહેવા પ્રમુખએ જણાવ્યું છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image