ખંભાળીયા શહેરમાં દવા છંટકાવની કામગીરી

Nobat | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

ખંભાળીયા શહેરમાં દવા છંટકાવની કામગીરી

ખંભાળીયા તા. ૫ઃ ખંભાળીયા પાલિકા વિસ્તારમાં લમ્પી રોગ વ્યાપકપણે ફેલાયો હોય તથા હાલ મચ્છરો-માખીનો ઉપદ્રવ પણ વધ્યો હોય, પાલિકા હોદ્દેદારો તથા ચીફ ઓફિસરના માર્ગદર્શન હે૯ળ ડીડીટી દવા છંટકાવ તથા રાત્રે જેટ મશીનથી દવા-છંટકાવ શરૃ કરવામાં આવતા લોકોમાં રાહતની લાગણી ફેલાઈ છે.પશુઓની અવરજવરવાળા સ્થળોએ તથા રસ્તાની બન્ને સાઈડ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવાની કામગીરી શરૃ કરાઈ હતી. જેમાં રામનાથ સોસાયટી, મહાદેવવાડો, જોધપુર ગેઈટ, નગરગેઈટ, નવાપરા રોડ, શારદા સિનેમા રોડ, પોલીસ સ્ટેશન રોડ સહિતના વિભાગોમાં ટીમ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તો સાંજે જેટ મશીનથી જંતુનાશક દવા મચ્છરોના નાશ માટે છંટકાવ કરવા પણ વ્યવસ્થા કરાઈ હતી તથા જ્યાં પાણી ભરાયેલા હોય તેનો નિકાલ થાય તથા ત્યાં પણ દવા છંટકાવની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image