એસટીમાં મુસાફરી માટે ઓનલાઈન પ્રક્રિયામાં ટિકિટના રીફન્ડ મેળવવામાં મુશ્કેલી

Nobat | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

એસટીમાં મુસાફરી માટે ઓનલાઈન પ્રક્રિયામાં ટિકિટના રીફન્ડ મેળવવામાં મુશ્કેલી

જામનગર તા. ૫ઃ જામનગર જિલ્લાના નાની બાણુંગારના મિલન કટારીયાએ એસ.ટી. માં મુસાફરી માટે ઓનલાઈન બુકીંગ કરાવી રૃા. ૪૩૬ જમા કરાવ્યા હતાં. પણ ટિકિટ બુક થઈ ન હતી. આ ટિકિટના નાણાં પરત મેળવવા તેમણે ટોલ ફ્રી નંબર ઉપર સંપર્ક કરતા જણાવેલ કે ૭ થી ૨૧ દિવસમાં રીફન્ડ મળી જશે. દોઢ મહિના જેટલો સમય વીતી જવા છતાં હજુ સુધી રીફન્ડ મળ્યું નથી. તેમણે ગ્રાહક સુરક્ષામાં ફરિયાદ નોંધાવવાની ચીમકી આપી છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image