જામનગરમાં ઘાતક લમ્પી વાયરસે ગઈકાલે વધુ પ૮ ગૌવંશનો લીધો ભોગઃ અરેરાટી

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

જામનગરમાં ઘાતક લમ્પી વાયરસે ગઈકાલે વધુ પ૮ ગૌવંશનો લીધો ભોગઃ અરેરાટી

વેક્સિનેશન વધ્યુંઃ ટપોટપ મૃત્યુ પણ વધ્યાજામનગર તા. પઃ જામનગમાં લમ્પી વાયરસ ઘાતક સાબિત થઈ રહ્યો છે અને ગૌવંશ મોતને ભેટી રહ્યા છે. ગઈકાલે પણ પ૮ ગૌવંશના મૃત્યુ થયા હતાં.જામનગરમાં લાંબા સમયથી લમ્પી વાયરસે ડેરાતંબુ તાણ્યા છે. આ વાયરસની ગતિ ધીમી થતી જોવા મળતી નથી, પરંતુ આક્રમક્તાથી ત્રાટકતા ગૌવંશના મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે.ફક્ત ચાલુ માસની ગૌવંશ મૃત્યુની સંખ્યા જોઈએ તો તા. ૧ ના પ૭, તા. ર ના ૪૦, તા. ૩ ના ૪૯ અને ગઈકાલ તા. ૪ ના પ૮ ગૌવંશના મૃત્યુ થયા હતાં. આમ ફક્ત ચાર દિવસમાં જ જામનગર શહેર પેરીફેરી વિસ્તારમાં જ ર૦પ ગૌવંશના મૃત્યુ થયા છે. જે આંકડો ખૂબ જ ચિંતાજનક છે.જો લમ્પીની ચાલ આટલી જ તેજ ગતિમાં જળવાઈ રહેશે તો ગાય અને ગૌવંશના અસ્તિત્વ ઉપર ખતરો ઊભો થશે. બીજી તરફ ગૌવંશને રક્ષિત કરવા તેનું રસિકરણ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ તે કારગત નિવડતું હોય તેમ જોવા મળતું નથી. હાલ તો ગૌવંશનું રસિકરણ તેજગતિએ ચાલી રહ્યું છે, તો ગૌવંશના ટપોટપ મૃત્યુ પણ થઈ રહ્યા છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image