મીઠાપુરના દરિયાકાંઠે અજાણ્યા યુવાનનો તણાઈ આવ્યો મૃતદેહઃ પોલીસ દ્વારા તપાસ

Nobat | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

મીઠાપુરના દરિયાકાંઠે અજાણ્યા યુવાનનો તણાઈ આવ્યો મૃતદેહઃ પોલીસ દ્વારા તપાસ

પાણી પીવાઈ જવાથી મૃત્યુ નિપજ્યાનુું તારણઃમીઠાપુર તા.૫ ઃ મીઠાપુરના દરિયા કિનારેથી બુધવારે એક અજાણ્યા યુવાનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. પોલીસે તેને પીએમમાં ખસેડી ઓળખ મેળવવા તપાસ શરૃ કરી છે.દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ઓખામંડળમાં આવેલા મીઠાપુર સ્થિત તાતા કંપનીની ટાઉનશીપ પાછળ દરિયા કિનારા પાસેથી બુધવારે એક યુવાનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે.ઉપરોકત બાબતની પોલીસને જાણ કરાતા મીઠાપુર પોલીસ સ્ટેશનના એએસઆઈ એ.કે. ભાચકન દોડી ગયા હતા. તેઓએ મૃતદેહનો કબજો સંભાળી પી.એમ. માટે ખસેડયો છે. આ યુવાનની ઓળખ મેળવવા તપાસ શરૃ કરાઈ છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image