પિપળેશ્વર મંદિરના સાનિધ્યમાં યોજાયા 'બાબા અમરનાથ'ના દર્શન

Nobat | 3 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

પિપળેશ્વર મંદિરના સાનિધ્યમાં યોજાયા 'બાબા અમરનાથ'ના દર્શન

જામનગરમાં સેન્ટ્રલ બેંક રોડ, ધ્રુવ ફળીમાં બિરાજમાન પિપળેશ્વર મહાદેવ મંદિરના સાનિધ્યમાં શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ સોમવારે 'રૃ'માંથી બનાવેલા 'બાબા અમરનાથ'ના દર્શન યોજાયા હતા. આ ઉપરાંત પિપળેશ્વર મહાદેવને વિશેષ શૃંગાર કરી ૧૦૮ દિવડાઓની આરતી કરવામાં આવી હતી. મંદિરના પૂજારી પરિમલભાઈ ભટ્ટ, મંડળના પાર્થ સામાણી, પ્રફૂલભાઈ ચોક્સી તથા સભ્યોએ સેવા આપી હતી.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image