CMએ લમ્પી વાયરસથી અસરગ્રસ્ત જામનગર જિલ્લાની લીધી મુલાકાત, CMએ સારવાર અને રસીકરણ પર મુક્યો ભાર, મૃત પશુઓના યોગ્ય નિકાલ અંગે પણ કરી તાકીદ

Tv9 | 3 days ago | 06-08-2022 | 09:55 pm

CMએ લમ્પી વાયરસથી અસરગ્રસ્ત જામનગર જિલ્લાની લીધી મુલાકાત, CMએ સારવાર અને રસીકરણ પર મુક્યો ભાર, મૃત પશુઓના યોગ્ય નિકાલ અંગે પણ કરી તાકીદ

Google Follow Image