નગરના બોક્સાઈટના વેપારીને ચેક પરતના કેસમાં એક વર્ષની કેદની સજા

Nobat | 5 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

નગરના બોક્સાઈટના વેપારીને ચેક પરતના કેસમાં એક વર્ષની કેદની સજા

નિવૃત્ત તબીબ પાસેથી મેળવ્યા હતા રૃપિયા પાંચ લાખઃજામનગર તા.૬ ઃ જામનગરના એક નિવૃત્ત સરકારી તબીબ પાસેથી રૃા.૫ લાખની રકમ એક વેપારીએ હાથઉછીની લઈ ચેક આપ્યો હતો. તે ચેક પરત ફર્યાની અદાલતમાં ફરિયાદ કરાઈ હતી. અદાલતે વેપારીને એક વર્ષની કેદની સજા અને ચેકની રકમ મુજબનો દંડ ફટકાર્યાે છે.જામનગરની જી.જી. હોસ્પિટલમાં તબીબ તરીકે સેવા આપ્યા પછી નિવૃત્ત થયેલા વર્ગ-૨ના કર્મચારી નવીનચંદ્ર કાનજીભાઈ હરીયા પાસેથી બોક્સાઈટના વેપારી કિરીટભાઈ ચમનલાલ મહેતાએ સંબંધદાવે રૃા.૫ લાખ હાથઉછીના લઈ પરત ચૂકવણી માટે ચેક આપ્યો હતો. તે ચેક બેંકમાંથી નાણાના અભાવે પરત આવ્યો હતો.કાયદા મુજબ નોટીસ પાઠવ્યા મુજબ નવીનચંદ્ર હરીયાએ અદાલતમાં કિરીટભાઈ મહેતા સામે નેગો. ઈન્સ્ટ્રુ. એક્ટની કલમ ૧૩૮ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તે કેસ ચાલી જતા અદાલતે આરોપી કિરીટભાઈ ચમનલાલ મહેતાને તક્સીરવાન ઠરાવી એક વર્ષની કેદની સજા અને ચેકની રકમ મુજબનો દંડ ફટકાર્યાે છે. દંડ ભરવામાં ન આવે તો વધુ એક મહિનાની કેદ ભોગવવા આદેશ કરાયો છે. ફરિયાદી તરફથી વકીલ નાથાલાલ ઘાડીયા, પરેશ સભાયા, હીરેન સોનગરા, રાકેશ સભાયા, હસમુખ મોલીયા, ગજેન્દ્રસિંહ ઝાલા, નૈમિષ ઉમરેટીયા રોકાયા હતા.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image