મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આવતીકાલે જામનગરમાંઃ લમ્પી અંગે સમીક્ષા બેઠક

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આવતીકાલે જામનગરમાંઃ લમ્પી અંગે સમીક્ષા બેઠક

એરફોર્સ સ્ટેશન પર ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુને આવકારશેજામનગર તા. પઃ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આવતીકાલ તા. ૬ ઓગસ્ટના જામનગર જિલ્લાની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. તેઓ એરફોર્સ સ્ટેશન પર ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુને આવકારશે, તે પછી તેઓ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નિર્મિત લમ્પી આઈસોલેશન કમ વેક્સિનેશન સેન્ટરની મુલાકાત લઈ લમ્પી વાયરસ અંગે કલેક્ટર કચેરીમાં સમીક્ષા બેઠક યોજશે.મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આવતીકાલ તા. ૬ ઓગસ્ટના જામનગર જિલ્લાની મુલાકાતે આવનાર છે. તેઓ એરફોર્સ સ્ટેશનમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુજીને આવકારશે.તે પછી તેઓ ગોલ્ડન સિટી પાછળ, સોનલનગરમાં જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા નિર્મિત લમ્પી આઈસોલેશન કમ વેક્સિનેશન સેન્ટરની મુલાકાત લઈ કલેક્ટર કચેરીમાં લમ્પી વાયરસની સ્થિતિ અંગે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજશે.આ પ્રસંગે રાજ્યના કૃષિમંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, રાજ્યમંત્રી બ્રિજેશભાઈ મેરજા વગેરે ઉપસ્થિત રહેશે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image