દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં 'મહિલા નેતૃત્વ દિવસ'ની ઉજવણી સંપન્ન

Nobat | 5 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં 'મહિલા નેતૃત્વ દિવસ'ની ઉજવણી સંપન્ન

દ્વારકા તા.૬ ઃ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં નારી વંદન ઉત્સવ અંતર્ગત મહિલા અને બાળ અધિકારીની કચેરી દ્વારા મહિલા નેતૃત્વ દિવસની ઉજવણી મહિલા અને બાળ વિકાસ સમિતિના ચેરમેન રેખાબેન પીંડારીયાના અધ્યક્ષસ્થાને કોન્ફરન્સ હોલ, જિલ્લા પંચાયત ભવન, દેવભૂમિ દ્વારકામાં કરવામાં આવી હતી. આ તકે ચેરમેન રેખાબેન પીંડારીયાએ મહિલાઓના યોગદાન અને ફાળા દ્વારા સમાજના વિકાસમાં તેના મહત્વ અંગે વકતવ્ય આપ્યું હતું.આ કાર્યક્રમમાં પંચાયતી રાજની સંસ્થાઓના ચૂંટાયેલા મહિલા પ્રતિનિધિઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત મહિલા અને બાળવિકાસ વિભાગ દ્વારા કાર્યરત વ્હાલી દીકરી યોજના અંતર્ગત ૧૦ લાભાર્થી દીકરીઓને કીટ તથા મંજુરી હુકમનંંુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડી.જે. જાડેજા, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રીવાસ્તવ, દહેજ પ્રતિબંધક અધિકારી જાદવ, સુગરાબેન ઈબ્રાહીમભાઈ ગજણ (સરપંચ, નાના આંબલા), અનસુયાબેન કારુભાઈ ભાટુ (સરપંચ સુતારીયા) તથા આઈસીડીએસના કર્મચારીઓ હાજર રહ્યા હતા.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image