બજરંગપુર વાયા નાની બાણુંગાર રૃટની બસ બંધ કરવાનો કારસો !

Nobat | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

બજરંગપુર વાયા નાની બાણુંગાર રૃટની બસ બંધ કરવાનો કારસો !

જામનગર તા. ૫ઃ જામનગર જિલ્લામાં બજરંગપુર વાયા નાની બાણુંગાર રૃટની બસને બંધ કરવા માટે જાણે કારસો થયો હોય તેવી સ્થિતિ અંગે નાની બાણુંગારના નાગરિક મિલન કટારીયાએ રોષ વ્યકત કર્યો છે.આ બસ કાયમ માટે એક બે કલાક મોડી આવે છે જેથી દરરોજ પેસેન્જરો અન્ય વિકલ્પથી અવરજવર કરે છે અને પરિણામે બસ ખાલી જાય છે. આ બહાનું બતાવી બસને બંધ કરી દેવામાં આવે તેવી શકયતા છે.આ રૃટની બસનો સમય જાણી જોઈને ૧-૨ કલાક મોડો કરી દેવાયો છે. જેથી સિનિયર સિટીઝન, વિદ્યાર્થીઓ, કારખાનામાં કામ કરતા મજુરો અને અન્ય ઉતારૃઓને ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે. આ રૃટ પુનઃ અગાઉના સમય મુજબ ચાલુ કરવા તેમણે માંગણી કરી છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image