Amreli : પાડાના વાંકે પખાલીને ડામ, કોન્ટ્રાકટરે કામ અધૂરૂ મૂકતા હાઇ વે બંધ, જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ

Tv9 | 6 days ago | 05-08-2022 | 09:55 pm

Amreli : પાડાના વાંકે પખાલીને ડામ, કોન્ટ્રાકટરે કામ અધૂરૂ મૂકતા હાઇ વે બંધ, જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ

Google Follow Image