લૂંટ પ્રયાસના ગુન્હામાં છૂટકારો

Nobat | 3 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

લૂંટ પ્રયાસના ગુન્હામાં છૂટકારો

જામનગર તા.૬ ઃ જામનગરના એક શખ્સ સામે છરી સાથે ઘરમાં ઘૂસી લૂંટનો પ્રયાસ કરવા અંગે ગુન્હો નોંધાયા પછી તે કેસ ચાલી જતા અદાલતે આરોપીનો છૂટકારો ફરમાવ્યો છે. જામનગરના જગદીશ ભગવાનદાસ નિમ્બાર્ક નામના શખ્સ સામે એક પરિવારના મકાનમાં છરી સાથે ઘૂસી જઈ અને તે પરિવારની મહિલાને લૂંટના ઈરાદે છરી બતાવી ધમકી આપવા અંગે પોલીસમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે ગુન્હો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. ઉપરોક્ત કેસ અદાલતમાં ચાલી જતા અદાલતે આરોપી તરફથી રોકાયેલા વકીલ પાર્થ સામાણી, સુમિત વડનગરાની દલીલો ગ્રાહ્ય રાખી આરોપીનો છૂટકારો ફરમાવ્યો છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image