રાજ્યમાં 2 IPS અને 23 Dyspની કરાઈ બદલી, જાણો કોને ક્યાં મુકાયા

Abp News | 1 month ago | 09-08-2022 | 11:36 pm

રાજ્યમાં 2 IPS અને 23 Dyspની કરાઈ બદલી, જાણો કોને ક્યાં મુકાયા

રાજ્ય પોલીસ વિભાગમાં ફરી એક વખત બદલી કરવામાં આવી છે.  આજે 23 DySP કક્ષાના અધીકારીઓની બદલી કરવામા આવી છે. જ્યારે 3 પીઆઇને બઢતી આપવામા આવી છે.  અમદાવાદ અને બોટાદના નવા SPની પણ નિમણૂક કરાઈ છે. જેમાં અમદાવાદ સાઈબર સેલના DCP અમિત  વસાવાને અમદાવાદ ગ્રામ્યના નવા SP બનાવાયા છે. જયારે કિશોર બલોલિયાને બોટાદના એસપી તરીકે નિમણૂક આપવામાં આવી છે. 

Google Follow Image