કાલાવડમાં ૧૬ મીમી વરસાદ, જામનગર, લાલપુરમાં ઝાપટું

Nobat | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

કાલાવડમાં ૧૬ મીમી વરસાદ, જામનગર, લાલપુરમાં ઝાપટું

જામનગર તા. ૫ઃ જામનગર શહેર-જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે આજે કાલાવડ પંથકમાં ૧૬ મીમી જેટલો વરસાદ થયો હતો. જ્યારે જામનગર શહેરમાં પણ બે મીમીનું ઝાપટું વરસ્યું હતું.જામનગરમાં વરસાદ માટે હવે વધુ એક વખત આગાહી કરવામાં આવી છે અને જામનગર જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. આ દરમ્યાન શહેરમાં આજે સવારે બે મીમીનું વરસાદી ઝાપટું વરસ્યું હતું.જ્યારે ૧૦ થી ૧૨ ના બે કલાકના સમયગાળામાં કાલાવડમાં ૧૬ મીમી વરસાદ વરસ્યો હતો જ્યારે લાલપુરમાં પણ બે મીમીનું ઝાપટું વરસ્યું હતું.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image