જામનગર શહેરમાં કોરોનાના ૧૧ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એક કેસઃ ત્રણ હોસ્પિટલમાં

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

જામનગર શહેરમાં કોરોનાના ૧૧ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એક કેસઃ ત્રણ હોસ્પિટલમાં

એક ઉદ્યોગપતિ, એક એડવોકેટ, બે વિદ્યાર્થી સહિતજામનગર તા. પઃ જામનગરમાં કોરોનાની ગતિ યથાવત્ જળવાઈ રહી છે. ગઈકાલે પણ શહેરી વિસ્તારમાં ૧૧ પોઝિટિવ કેસ, જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એક પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો હતો.જામનગર શહેરી વિસ્તારમાં ગઈકાલે ૪૦૪ લોકોના કોરોનાલક્ષી પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યા હતાં તેમાંથી ૧૧ લોકોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ મળ્યા હતાં. ત્રણ દર્દીઓને કોરોનામુક્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતાં, જ્યારે ત્રણ દર્દીઓ સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં છે.જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગઈકાલે માત્ર એક પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો હતો. ગ્રામ્યના બે દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. આમ જિલ્લાના કુલ પાંચ દર્દીઓ હાલ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે.ગઈકાલે શહેર વિસ્તારમાં નોંધાયેલા ૧૧ કેસમાં બે વિદ્યાર્થીઓ, એક ઉદ્યોગપતિ, એક એડવોકેટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image